Logo

Name of the organization

BGRF – Bulgarian Gender Research Foundation

Type of organization

Non profit organization

Activities implemented to fight gender-based violence (in english)

The Bulgarian Gender Research Foundation is founded in June 1998 in Sofia as an independent NGO of public utility.
The organization works in the field of gender equality, prevention of domestic violence, reproductive rights and anti-discrimination by providing information, elaboration and production of researches, analyses and draft laws, conducting campaigns and lobbying for legislative changes, provision of training and consultations for professionals and working in wide networks in cooperation with other organizations, public institutions and experts.

The BGRF has branches in Plovdiv, Haskovo, Gorna Oryahovitza.

Since 2001 the BGRF has a youth department.

Activities implemented to fight gender-based violence (in your national language)

Фондация “Български център за джендър изследвания” (БЦДИ) е създадена през 1998 г. като независима неправителствена организация, регистрирана по ЗЛС, (ф.д. № 8516/1998). Организацията работи в областта на равенството между половете, насилието срещу жените, недискриминацията и репродуктивните права, като предоставя информация, изготвя изследвания, анализи и проектозакони в тези сфери, провежда кампании и лобира за законодателни промени във визираните области, предоставя обучение и консултации за професионалисти и работи в широка мрежа от организации, публични институции и експерти.

Фондация БЦДИ има клонове в Пловдив и Хасково, както и филиал в Горна Оряховица.

През 2001 г. фондацията създаде “Младежка програма”, чиято дейност се ръководи от и е насочена към ученици и студенти.

Mode of intervention

  • Lobbying
  • Trainings
  • Data Production / Studies / Research
  • Advocacy

Area of action

National

Keywords

Gender based violence, violence, women, men, advocacy, communication, information, help, assistance, ngo, association, Reception, Legal Advice, Legal Assistance, Psychological Counseling, Self-Help Groups, Trauma Processing Interventions

Contact informations

33 Vasil Levski Blv.
Sofia, sofia 1142
Bulgarie
Placer sur la carte

Phone number

Website