Logo

Name of the organization

Centrum Praw Kobiet – Women’s Rights Center

Type of organization

Non profit organization

Activities implemented to fight gender-based violence (in english)

The Center for Women’s Rights is an organization whose mission is to promote equal status of women and men in public life and in the family.
In our action, we are guided by the conviction that women’s rights are an inalienable, integral and indivisible part of fundamental human rights , and violence against women, regardless of whether the perpetrator is a private person, a social group or a state, constitutes a violation of human rights.
What we do: we help, we educate, we influence the law, we conduct research, we run campaigns and we implement projects.

Activities implemented to fight gender-based violence (in your national language)

Fundacja Centrum Praw Kobiet to organizacja, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie.

W naszym działaniu kierujemy się przekonaniem, że prawa kobiet są niezbywalną, integralną i niepodzielną częścią fundamentalnych praw człowieka, a przemoc wobec kobiet, niezależnie od tego, czy sprawcą jest osoba prywatna, grupa społeczna czy państwo, stanowi naruszanie praw człowieka.

Uważamy, że aby mówić o kulturze demokratycznej, nie możemy ograniczać się wyłącznie do wymiaru społecznego i zadowalać się formalnymi gwarancjami równouprawnienia. Musimy zapewnić kobietom i mężczyznom równe szanse i możliwość realizacji ich potrzeb oraz aspiracji życiowych w sferze publicznej, w pracy i w życiu osobistym.

Mode of intervention

  • Psychological support for victims of violence
  • Legal support for victims of violence
  • Lobbying
  • Trainings
  • Data Production / Studies / Research
  • Advocacy
  • Other

Area of action

National

Keywords

Gender based violence, violence, women, men, advocacy, communication, information, help, assistance, ngo, association, Reception, Legal Advice, Legal Assistance, Psychological Counseling, Self-Help Groups, Trauma Processing Interventions

Contact informations

ul. Wilcza 60 lok. 19
Warszawa, Województwo Mazowieckie 00-679
Pologne
Placer sur la carte

Phone number