Logo

Name of the organization

Equal Treatment Board

Type of organization

Governmental institution

Activities implemented to fight gender-based violence (in english)

The Equal Treatment Board deals with complaints about discrimination in the labor market because of gender, race, color, religion or belief, political opinion, sexual orientation, age, disability, national origin, social origin and ethnic origin. Outside the labor market, the panel deals with complaints about discrimination based on gender, racial and ethnic origin.

Activities implemented to fight gender-based violence (in your national language)

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse.

Mode of intervention

  • Legal support for victims of violence
  • Other

Area of action

National

Keywords

Gender based violence, violence, women, men, advocacy, communication, information, help, assistance, ngo, association, Reception, Legal Advice, Legal Assistance, Psychological Counseling, Self-Help Groups, Trauma Processing Interventions

Contact informations

Ankestyrelsen, 7998 Statsservice
København, Hovedstaden 2450
Danemark
Placer sur la carte

Phone number

E-mail

Website