Logo

Name of the organization

Living for Tomorrow

Type of organization

Non profit organization

Activities implemented to fight gender-based violence (in english)

NGO Living for Tomorrow (reg. 80107048) was founded on August 17, 1999. The organisation was created by people looking for ways to transform Sexual Health Education and Human Trafficking prevention: engage gender-sensitive active learning, make it inclusive, acceptable, interesting and comprehensible.

Our objectives:
To acknowledge and communicate the existence of gender issues, associations and attitudes in social, cultural and health terms;
To prevent HIV/AIDS and other STIs (Sexually Transmitted Infections);
To prevent human trafficking and provide victim assistance;
To facilitate understanding between different ethnic groups and assist their integration into Estonian society.

Activities implemented to fight gender-based violence (in your national language)

MTÜ Living for Tomorrow (reg. 80107048) loodi 1999 aasta 17.augustil. Ühing asutati inimeste poolt, kes otsisid võimalusi muuta seksuaalkasvatusalane haridus ja inimkaubanduse ennetamine läbi sugupooli käsitleva aktiivõppe arusaadavaks, huvitavaks ja vastuvõetavaks.

Meie eesmärgid:
teadvustada ja teavitada ühiskonnas eksisteerivaid sugupooltevahelisi suhteid, suhtlemist ja probleeme sotsiaalsest, kultuurilisest ja tervishoiu vaatenurgast;
aidata kaasa HIV/AIDS-i ja teiste STLI (sugulisel teel levivate infektsioonide) ennetamisele;
inimkaubitsemise ennetamine ja ohvrite abistamine;
süvendada erinevate rahvusgruppide teineteisemõistmist ja integreerumist Eesti ühiskonda.

Mode of intervention

  • Trainings
  • Data Production / Studies / Research
  • Advocacy
  • Other

Area of action

National

Keywords

Gender based violence, violence, women, men, advocacy, communication, information, help, assistance, ngo, association, Reception, Legal Advice, Legal Assistance, Psychological Counseling, Self-Help Groups, Trauma Processing Interventions

Contact informations

Tööstuse 48A
Tallin, Harju maakond 10416
Estonie
Placer sur la carte

Phone number

E-mail

Website