Logo

Name of the organization

Moznost Volby

Type of organization

Non profit organization

Activities implemented to fight gender-based violence (in english)

We are a feminist non-governmental organization that, since 2001 , has been contributing to its activities by creating a society where people have real “”choices”” and where they can live without the limitations of gender stereotypes.

We are committed to respecting human rights, in particular the human rights of women and children, eliminating all forms of discrimination against women and promoting gender equality.

At the beginning, our goal was to maintain the current standard of women’s reproductive rights in Slovakia . On the subject of reproductive rights, we have gradually added to other areas of human rights and gender equality, such as the elimination of violence against women, gender policies and gender mainstreaming in education and in practice.

Activities implemented to fight gender-based violence (in your national language)

Poslaním našej organizácie je:

– Svojimi aktivitami prispievať k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej budú mať ľudia reálne možnosti voľby, kde budú žiť svoj život bez obmedzení určovaných rodovými stereotypmi.
– upozorňovať na všetky formy diskriminácie žien a iniciovať nápravu smerom k dodržiavaniu a uplatňovaniu ľudských práv žien a rodovej rovnosti,
– presadzovať princípy rodovej rovnosti a diverzity vo verejných politikách,
navrhovať a realizovať také riešenia, ktoré prispejú k dosiahnutiu rodovej rovnosti a k ochrane ľudských práv ako kľúčovým spoločenským hodnotám.

Naša Vízia sa nachádza v snahe dosiahnuť zmenu spoločenského vedomia smerom k rešpektovaniu ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

Mode of intervention

  • Trainings
  • Advocacy
  • Other

Area of action

National

Keywords

Gender based violence, violence, women, men, advocacy, communication, information, help, assistance, ngo, association, Reception, Legal Advice, Legal Assistance, Psychological Counseling, Self-Help Groups, Trauma Processing Interventions

Contact informations

Medená 5
Bratislava, Bratislava 811 02
Slovaquie
Placer sur la carte

Phone number

Website