Logo

Name of the organization

proFem

Type of organization

Non profit organization

Activities implemented to fight gender-based violence (in english)

The mission is to provide advice and other direct support to people at risk of domestic violence, sexual violence or other forms of violence. We also continue to prevent violence against women and lobbying through the following activities:
– to publish guidance and information publications in areas where human rights violations occur, focusing on domestic violence.
– to organize conferences, workshops and trainings for the lay and professional public
– provide direct counseling and support to people at risk of domestic violence or other forms of violence
– to alert society to problematic areas where domestic violence or other forms of violence occur, in the form of public statements, political lobbying of legislative institutions and political representation, collaborate with public media or set up their own media to point to problematic areas of domestic violence,
– to cooperate actively with other (not only) women’s initiatives and organizations from the Czech Republic and from abroad on these issues.

Activities implemented to fight gender-based violence (in your national language)

Posláním je poskytování poradenství a další přímé podpory osobám ohroženým domácím, sexuálním násilím či jinou formou násilí. Dále provádíme prevenci v oblasti násilí nejen na ženách a lobujeme, a to prostřednictvím těchto aktivit:

– vydávat poradenské a informační publikace pro veřejnost v oblastech, ve kterých dochází k porušování lidských práv, se zaměřením na domácí násilí.
– pořádat konference, workshopy a školení pro laickou i odbornou veřejnost
– poskytovat přímé poradenství a podporu osobám ohroženým domácím násilím či jinou formou násilí
– upozorňovat společnost na problematické oblasti, ve kterých dochází k domácímu násilí či jiným formám násilí, a to formou veřejných prohlášení,
– politického lobbingu u zákonodárných institucí a u politického zastoupení,
– spolupracovat s veřejnými médii či zřizovat média vlastní, za účelem poukázání na problematické oblasti v tématu domácího násilí,
– aktivně spolupracovat s jinými (nejen) ženskými iniciativami a organizacemi z České republiky a ze zahraničí na těchto problémech.

Mode of intervention

  • Social support for victims of violence
  • Lobbying
  • Trainings
  • Data Production / Studies / Research
  • Advocacy

Area of action

National

Keywords

Gender based violence, violence, women, men, advocacy, communication, information, help, assistance, ngo, association, Reception, Legal Advice, Legal Assistance, Psychological Counseling, Self-Help Groups, Trauma Processing Interventions

Contact informations

V Luhu 715/6
Praha 4, Praha 14000
République tchèque
Placer sur la carte

Phone number

Website