Logo

Name of the organization

Zavod Emma

Type of organization

Non profit organization

Activities implemented to fight gender-based violence (in english)

Emma is a non-governmental and non-profit organization founded in early 2000 in Ljubljana with the aim of providing professional and free help to children, adolescents, adolescents and women victims of violence. In addition to offering psychosocial professional assistance to the victim of violence, we are also active in the prevention field, as we believe that only comprehensive action can lead to the desired results – that is, companies with zero tolerance of violence in society.
At the Emma Institute, which works in the field of family violence, sexual abuse and other pressing issues concerning the basic rights of children, adolescents and adults, we are facing concrete examples of serious violations of human rights.

Activities implemented to fight gender-based violence (in your national language)

Zavod Emma je nevladna in neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena v začetku leta 2000 v Ljubljani, z namenom nudenja strokovne in brezplačne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam in ženskam žrtvam nasilja. Poleg nudenja psihosocialne strokovne pomoči žrtva nasilja, smo aktivni tudi na preventivnem področju, saj menimo, da le celovito delovanje lahko pripelje do željenih rezultatov – to je družbe z ničelno toleranco do nasilja v družbi.

Mode of intervention

  • Psychological support for victims of violence
  • Social support for victims of violence
  • Trainings
  • Other

Area of action

National

Keywords

Gender based violence, violence, women, men, advocacy, communication, information, help, assistance, ngo, association, Reception, Legal Advice, Legal Assistance, Psychological Counseling, Self-Help Groups, Trauma Processing Interventions

Contact informations

p.p. 221
Ljubljana, Osrednjeslovenska 1000
Slovénie
Placer sur la carte

Phone number

Website